ORO ORO

Leuk omgaan met elkaar

ORO zorgt voor een omgeving waarin leuk omgaan met elkaar gestimuleerd wordt en waar je je veilig voelt. Dan kun je je openstellen voor anderen. We willen dat je je begrepen voelt en vooral gelukkig bent. Om dat te bereiken maken we gebruik van onder meer drama, muziek, creativiteit en een goed gesprek met bijvoorbeeld een psycholoog of andere gedragsdeskundige. Er zijn veel manieren die eraan bijdragen dat je bij ORO, of met onze hulp, een fijn leven leidt. Op welk niveau je ook functioneert, hoe kwetsbaar je ook bent.

Leerplein

Waar ben je goed in? Wat wil je graag leren? Wat vind je moeilijk? Het is fijn om nieuwe dingen te leren. En om geholpen te worden bij dingen die je moeilijk vindt. ORO heeft een eigen Leerplein. Dat is geen echt plein, maar een plaats op internet waar allerlei cursussen en trainingen staan die je bij ORO kunt volgen. Die cursussen zijn er speciaal voor jou, maar soms ook voor je ouders of andere mensen. Bij een cursus kom je een paar keer met andere cliënten bij elkaar. Soms is dat ’s avonds, soms overdag. De cursus kan op verschillende plaatsen gegeven worden. Er is altijd één onderwerp. Zo is er bijvoorbeeld een cursus over Autisme. Maar er zijn ook cursussen over Vriendschap en over Social Media.

Bekijk hieronder wat ORO je kan bieden op het gebied van ontwikkelen en fijn omgaan met elkaar. Mis je nog iets, neem contact op. Dan kijken we samen wat we voor je kunnen betekenen.

Filters toepassen
Filters toepassen
Filters toepassen

Ambulante begeleiding – ondersteuning bij jou thuis

Wat is ambulante begeleiding? Ambulante begeleiding betekent ondersteuning bij jou thuis. ORO biedt ambulante hulp voor ouders en cliënten in de thuissituatie. Hiervoor is een groot ambulant team actief. Dit team biedt bijna alle diensten die beschikbaar zijn bij ORO […]

Lees meer

Sherborne bewegingsmethode

Sherborne bewegingspedagogiek is een ontspannende bewegingsmethode ontwikkeld door de Britse lerares lichamelijke opvoeding en kinesitherapeute Veronica Sherborne. De methode is gericht op het stimuleren van de ontwikkelingsmogelijkheden van zowel kinderen als volwassenen door middel van beweging. Bij de Sherborne methode […]

Lees meer

Gedragsdeskundig onderzoek

Om het gedrag van een client goed te kunnen begrijpen, begint een gedragskundig onderzoek met het zorgvuldig observeren, kijken naar het gedrag. Uit verder onderzoek vloeit een diagnose voort met een advies op maat voor wat betreft begeleiding, behandeling, indicatie […]

Lees meer

Downpoli kinderen

Voor alle kinderen van 0 tot 18 jaar met het Downsyndroom is er een speciaal spreekuur in samenwerking met het  Elkerliek ziekenhuis. Dit spreekuur wordt gehouden op de locatie Helmond. Tijdens dit spreekuur komt je kind bij een multidisciplinair team […]

Lees meer

Seksualiteit

Mensen met een (licht) verstandelijke beperking zijn kwetsbaar. Ook als het gaat om seksualiteit. Een gezonde seksualiteitsbeleving is belangrijk. Maar soms kan seksualiteit ingewikkeld zijn en is er behoefte aan professionele ondersteuning. Je kunt dan een afspraak maken bij de […]

Lees meer

EMDR therapie

Wanneer een cliënt psychische klachten ervaart na een heftige ingrijpende gebeurtenis kan EMDR therapie (Eye Movement Desentisation and Reprocessing) worden ingezet. De klachten kunnen bijvoorbeeld zijn: angst- en paniekreacties, neerslachtigheid/somberheid, gevoelens van schaamte, verdriet, schuld en boosheid, slaapproblemen, concentratieproblemen en […]

Lees meer

Heb je een vraag over zorg?

Aarzel niet en neem contact op met ORO Entree. Bel: 0492 47 28 72 (op werkdagen van 09.00-17.00 uur) of vul onderstaand formulier in. Wij begeleiden je bij jouw vragen en wensen.

Copyright © 2020 ORO