ORO ORO

Organisatie

Raad van Bestuur

De dagelijkse leiding van ORO is in handen van de Raad van Bestuur. Deze is verantwoordelijk voor de realisatie van de doelstellingen, de strategie en de daaruit voortvloeiende resultaten. Jan Roelofs, een ervaren en betrokken zorgbestuurder, is sinds 2012 bestuurder van ORO. Zijn belangrijkste ambitie is het bouwen van een organisatie die zijn bestaansrecht ontleent aan de kwaliteit van de dienstverlening. In plaats van aan een door de overheid ontwikkeld stelsel van erkenningen. Vanaf 2010 heeft ORO zich van een uitvoeringsinstelling van de AWBZ naar een cliëntgerichte en ondernemende zorgorganisatie ontwikkeld. In deze periode is ook het beleidsplan / programma KANS opgezet.

Jan Roelofs ORO

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het bestuur van ORO. De ORO organisatie voldoet aan de eisen van transparantie en inrichting van de bedrijfsvoering. Zoals is vastgelegd in de Zorgbrede Governance Code. De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende leden:

  • De heer P.M.M. Castenmiller (voorzitter)
  • De heer Th.W.M. van de Schepop MBA-H (vicevoorzitter)
  • Mevrouw drs. H.G.O.M. Berkers (lid)
  • De heer ir. R.A.M.M. Gradus (lid)
  • Mevrouw mr. W.L.P. van Rooij (lid)
  • Mevrouw dr. M.A.G. Schlösser (lid)

De Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorg heeft een Kwaliteitsscore kaart gepubliceerd. Via deze link kunt u de scores zien van de Raad van Toezicht van ORO. Heeft u vragen of opmerkingen aan de Raad van Toezicht?
Laat het weten via raadvantoezicht@oro.nl

Officiële documentatie bestuur ORO Organisatie

Heb je een vraag over zorg?

Aarzel niet en neem contact op met ORO Entree. Bel: 0492 47 28 72 (op werkdagen van 09.00-17.00 uur) of vul onderstaand formulier in. Wij begeleiden je bij jouw vragen en wensen.

Copyright © 2020 ORO